دومین رزمایش بزرگ فضای مجازی شباب باحضور حداکثری بسیجیان در سراسر استان کهگیلویه وبویراحمد آغاز شد.on8_1_(2).jpg